ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ

Απόκτηση ακινήτου στην Ελλάδα από υπηκόους Ε.Ε

Η διαδικασία για την απόκτηση ακινήτου είναι η ίδια με αυτή των Ελλήνων πολιτών.

Απόκτηση ακινήτου στην Ελλάδα από υπηκόους εκτός Ε.Ε

Είναι εφικτή η απόκτηση αλλά με περιορισμούς οι οποίοι επιτυγχάνονται με τη χορήγηση σχετικής άδειας που παρέχεται από το Υπ. Εθνικής Άμυνας και υποβάλλεται στην αρμόδια επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της αντίστοιχης περιοχής . Εφόσον υπάρχει επιθυμία να αγοραστεί ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα οι περιορισμοί αφορούν συγκεκριμένες περιοχές, όπως: τα Δωδεκάνησα, η Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και άλλοι νομοί της Β. Ελλάδας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά (επικυρωμένα και μεταφρασμένα επισήμως στην ελληνική γλώσσα.):

 • Στοιχεία καταχώρησης του ακινήτου στο κτηματολόγιο και δήλωση σκοπούμενης χρήσης του
 • Φωτοαντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου
 • Πρόσφατη βεβαίωση Ποινικού Μητρώου από το αρμόδιο Υπουργείου της χώρας προέλευσης του αγοραστή
 • Πληρεξούσιο με το οποίο θα εξουσιοδοτείται κάποιος δικηγόρος να υπογράψει την αίτηση στο όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή (εφόσον ο αγοραστής το επιθυμεί, για δική του διευκόλυνση)

Άδεια διαμονής για υπηκόους Ε.Ε και εκτός

Παρέχεται 5ετή άδεια διαμονής εφόσον προϋπάρχει συνεχή περίοδο διαμονής 5 ετών στην συγκεκριμένη χώρα. Τότε υποβάλλεται αίτηση για μόνιμη κάρτα διαμονής χωρίς κανένα όρο και έχει ισχύ για 10 χρόνια με αυτόματη ανανέωση και χωρίς κανένα κόστος. Σε περίπτωση κόστους , η τιμή είναι όσο και το δελτίο έκδοσης ταυτότητας για τους υπηκόους της χώρας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • πιστοποιητικό εγγραφής που εκδόθηκε κατά την άφιξή στη χώρα υποδοχής
 • αποδεικτικά στοιχεία για 5ετή διαμονή (λογαριασμοί τηλεφώνου/ ηλεκτρικού και μισθωτήρια συμβόλαια)
 • αποδεικτικά στοιχεία που δηλώνουν: είτε εργασία, είτε σπουδές, ή αυτοαπασχολούμενη εργασία (εκκαθαριστικό, κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, φορολογικές δηλώσεις)

Εγγραφή μελών της οικογένειάς που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ σε άλλη χώρα της ΕΕ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • έγκυρο διαβατήριο
 • πιστοποιητικό εγγραφής του ήδη υπάρχον μέλους ως υπηκόου ΕΕ ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό της διαμονής στη χώρα
 • αποδεικτικό της οικογενειακής σχέσης με το μέλος ( πιστοποιητικό γάμου ή γέννησης)
 • για παιδιά και εγγόνια, αποδεικτικό ότι είναι κάτω των 21 ετών ή ότι εξαρτώνται από το υπάρχον μέλος
 • για γονείς, παππούδες/γιαγιάδες, αποδεικτικό ότι εξαρτώνται από το υπάρχον μέλος
 • για άλλα μέλη της οικογένειας, αποδεικτικό ότι εξαρτώνται από το υπάρχον μέλος ή ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας που επιβάλλουν την επίβλεψη τους.
 • για ανύπανδρους συντρόφους, αποδεικτικό ότι υπάρχει μακροχρόνια σταθερή σχέση

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

+30 2810 261 301

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μαιάνδρου 33, 71305 Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

EMAIL

info@metalaxi.com
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Contact Οnline Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Online Interest

Online Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Το όνομα είναι υποχρεωτικό.
Το επίθετο είναι υποχρεωτικό.
Το τηλέφωνο είναι υποχρεωτικό και μπορεί να είναι μόνο αριθμός.
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας ή το email που δηλώσατε δεν είναι έγκυρο.
Ενδιαφέρομαι για *
Αγορά Κατοικίας / Διαμερίσματος Ανακαίνιση και Διακόσμηση Κατασκευή / Ανάθεση έργου Αντιπαροχή
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.