ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Αφού επιλεγεί το ενδιαφερόμενο ακίνητο, τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι:

Επιλογή δικηγόρου.

Ο δικηγόρος είναι αυτός που εκπροσωπεί και θα βοηθήσει τον πελάτη να κάνει την σχετική έρευνα και να ολοκληρωθεί η αγορά χωρίς προβλήματα.

Επιλογή συμβολαιογράφου.

Η μεταβίβαση του ακινήτου γίνεται παρουσία συμβολαιογράφου και με τη δική του παρουσία διαβάζονται, και υπογράφονται τα συμβόλαια και στη συνέχεια ετοιμάζεται το σχέδιο συμφωνίας. Μετέπειτα αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ο αγοραστής οφείλει να λάβει μια συμβολαιογραφική πράξη για το ακίνητο.

Έκδοση φορολογικού μητρώου [ΑΦΜ] (εάν δεν υπάρχει).

Ο αριθμός φορολογικού μητρώου είναι απαραίτητος για την διαδικασία αγοράς ακινήτου, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο αγοραστής οφείλει να εκδώσει.

Καταβολή του φόρου μεταβίβασης

Για να υπάρξει οριστικοποίηση του συμβολαίου ο αγοραστής πρέπει πρώτα να έχει πληρώσει το φόρο μεταβίβασης στην εφορία.

Υπογραφή συμβολαίου και μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο

Η υπογραφή γίνεται παρουσία του συμβολαιογράφου και στην συνέχεια μεταγραφή του συμβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο της περιοχής του ακινήτου όπου ο συμβολαιογράφος κρατάει ένα αντίγραφο του. Η υπογραφή του συμβολαίου αφορά ένα μόνο πρωτότυπο (στα Ελληνικά) το όποιο το κρατάει ο συμβολαιογράφος στα αρχεία του. Σε περίπτωση που ο αγοραστής θέλει το συμβόλαιο στην δική του γλώσσα, επεμβαίνει διερμηνέας όπου μεταφράζει επακριβώς το σύμφωνο και υπογράφει κάτω από τον αγοραστή. Έπειτα ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να λάβει αντίγραφο του συμβολαίου και να ελέγξει την ταυτοποίηση του περιεχομένου από την ΥΠΕΞ η από ένα δικηγόρο με δικά του έξοδα.

Οι δαπάνες του αγοραστή:

  1. Έξοδα δικηγόρου 
  2. Έξοδα συμβολαιογράφου 
  3. Φόρος μεταβίβασης ακινήτου
  4. Έξοδα μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο

Εγγραφή τίτλου ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο

Η εγγραφή γίνεται αφού έχουν ολοκληρωθεί τα παραπάνω και θεωρείται σαν απόδειξη της ιδιοκτησίας.

Καταχώρηση Ακινήτου

Όταν έχει ολοκληρωθεί η αγορά και η διαδικασία το ακίνητο πρέπει να καταχωρηθεί στο σύστημα με τις φορολογικές αρχές.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

+30 2810 261 301

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μαιάνδρου 33, 71305 Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

EMAIL

info@metalaxi.com
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Contact Οnline Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Online Interest

Online Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Το όνομα είναι υποχρεωτικό.
Το επίθετο είναι υποχρεωτικό.
Το τηλέφωνο είναι υποχρεωτικό και μπορεί να είναι μόνο αριθμός.
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας ή το email που δηλώσατε δεν είναι έγκυρο.
Ενδιαφέρομαι για *
Αγορά Κατοικίας / Διαμερίσματος Ανακαίνιση και Διακόσμηση Κατασκευή / Ανάθεση έργου Αντιπαροχή
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.