ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

«First Steps»

Εφόσον έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε στην απόκτηση ακινήτου βεβαιωθείτε ότι πληρούνται όλες οι απαιτούμενες ανάγκες σας προκειμένου να επωφεληθείτε από τίς σημερινές ευκαιρίες και να διασφαλίσετε την σωστή επιλογή. Όπως σχολεία, συνθήκες εργασίας, γειτονιές και ευκαιρίες.

«Ασφάλιση Ακινήτου»

Ένα σημαντικό κομμάτι μετά την αγορά του ακινήτου είναι η ασφάλιση του . Ασφαλιστικές εταιρείες μέσω ασφαλιστήριων συμβολαίων καλύπτουν όλων των πιθανών ζημιών (όπως κλοπή, φωτιά, σεισμό) ούτως ώστε να μην υπάρξει απρόβλεπτη κατάσταση ανάγκης. Παρόλα αυτά δεν είναι υποχρεωτική.

«Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης»

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο άνοιγμα λογαριασμού στην Ελλάδα και απαιτείται να ανοίξει ανεξάρτητα με το αν υπάρχει μόνιμη κατοικία η όχι, η διαδικασία ανοίγματος είναι εύκολη χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. 

Διαδικασία - Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία του διαβατηρίου η ταυτότητας
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  • Διεύθυνση εργασίας και κατοικίας
  • Αριθμό τηλεφώνου
  • Πιστοποιητικό για τον τόπο διαμονής που έχει εκδοθεί από τις διοικητικές αρχές της περιοχής.
  • Πέρα από τα προαναφερθέντα στοιχεία, υπάρχουν επιπλέον δικαιολογητικά ανάλογα την τράπεζα που θα επιλέγει.

«Ασφαλιστική Κάλυψη»

Οι επισκέπτες που εισέρχονται στην Ελλάδα είτε με Visa είτε ως πολίτης άλλης χώρας της Ε.Ε , θα πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για τυχόν ιατρικές έκτακτες ανάγκες. Συγκεκριμένα οι πολίτες που ανήκουν σε χώρες-μέλη της Ε.Ε θα πρέπει να εκδώσει Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) / European Health Card (EHIC) ή άλλο νόμιμο ασφάλισης έγγραφο το οποίο εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό τους φορέα.

Στην περίπτωση των πολιτών που δεν ανήκουν σε χώρα-μέλος της Ε.Ε και επισκεφτούν την Ελλάδα θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την ασφαλιστική τους κάλυψη πριν ταξιδέψουν από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα της χώρας τους.

«Πώληση ακίνητης περιουσίας και διατήρηση μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή»

Σε περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας έχει αποκτήσει περιουσία στην Ελλάδα αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ , και έχει αποκτήσει μέσω αυτού μόνιμη άδεια διαμονής έχει την δυνατότητα να πουλήσει το ακίνητο και να διατηρήσει την άδεια διαμονής, εφόσον έχει ήδη αποκτήσει πριν από την πώληση της ακίνητης περιουσίας, άλλη ακίνητη περιουσία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

+30 2810 261 301

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μαιάνδρου 33, 71305 Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

EMAIL

info@metalaxi.com
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Contact Οnline Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Online Interest

Online Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Το όνομα είναι υποχρεωτικό.
Το επίθετο είναι υποχρεωτικό.
Το τηλέφωνο είναι υποχρεωτικό και μπορεί να είναι μόνο αριθμός.
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας ή το email που δηλώσατε δεν είναι έγκυρο.
Ενδιαφέρομαι για *
Αγορά Κατοικίας / Διαμερίσματος Ανακαίνιση και Διακόσμηση Κατασκευή / Ανάθεση έργου Αντιπαροχή
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.