Αντιπαροχές

Αντιπαροχές

Κατασκευή με το σύστημα της αντιπαροχής

Η αντιπαροχή αποτελεί μία Ελληνική πρωτοτυπία της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης της Αθήνας και εφαρμόζεται με επιτυχία έως σήμερα. Είναι ουσιαστικά μία συν επενδυτική σύμβαση έργου, μεταξύ των ιδιοκτητών ενός οικοπέδου (''ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΣ'') και ενός εργολάβου ή μιας κατασκευαστικής εταιρείας (''ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΗΣ''). Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει με δική του ευθύνη και χρηματοδότηση τον σχεδιασμό και την ανέγερση ενός ή περισσοτέρων κτηρίων επί του οικοπέδου του οικοπεδούχου.

Από το σύνολο των διαιρεμένων ιδιοκτησιών (διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κ.λπ.. ένα μέρος θα περιέλθει στον οικοπεδούχο ως αντιστάθμισμα της αξίας του οικοπέδου και ένα μέρος θα περιέλθει στον κατασκευαστή ως εργολαβικό αντάλλαγμα. Αυτό το σύστημα καλύπτει αρχικά το συναισθηματικό δέσιμο του οικοπεδούχου με την ιστορία του οικοπέδου του, αλλά πρόσθετα του δίνει και την δυνατότητα να αυξήσει την περιουσία του και να του αποδίδει πρόσθετο εισόδημα από τα ενοίκια. Με το σύστημα της αντιπαροχής εάν είναι δίκαιη η συμφωνία είναι κερδισμένες και οι δύο πλευρές.

Αυτό που σήμερα είναι κυρίαρχο κριτήριο για τον οικοπεδούχο κατά τον καταμερισμό των τελικών ιδιοκτησιών είναι οι αξίες των τελικών ιδιοκτησιών που θα περιέλθουν σε αυτόν και όχι μόνο το μέγιστο ποσοστό % αντιπαροχής σε δόμηση αμφιβόλου ποιότητας, μίας κουλτούρας που είχαν διαμορφώσει οι εργολάβοι περασμένων δεκαετιών. Η αξιοπιστία, η διαδρομή, η τεχνογνωσία, το ταλέντο και το όραμα του κατασκευαστή είναι σημαντικά στοιχεία προς αξιολόγηση, πριν ξεκινήσει ο οικοπεδούχος τις διαπραγματεύσεις.

Με την εγγύηση της άριστης επιστημονικής και τεχνικής ομάδας μας και έχοντας την εμπειρία υλοποίησης μεγάλων Project η εταιρεία μας είναι πρόθυμη να συζητήσει, να αξιολογήσει και να συντάξει επενδυτική πρόταση - προσφορά αντιπαροχής σε προνομιούχα οικόπεδα σε όλη την Ελλάδα.

Ας δημιουργήσουμε μία σχέση ζωής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Contact Οnline Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Online Interest

Online Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Το όνομα είναι υποχρεωτικό.
Το επίθετο είναι υποχρεωτικό.
Το τηλέφωνο είναι υποχρεωτικό και μπορεί να είναι μόνο αριθμός.
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας ή το email που δηλώσατε δεν είναι έγκυρο.
Ενδιαφέρομαι για *
Αγορά Κατοικίας / Διαμερίσματος Ανακαίνιση και Διακόσμηση Κατασκευή / Ανάθεση έργου Αντιπαροχή
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.